การอัปเกรด INVOICE TINY 1.3 เป็น INVOICE TINY  1.4

สำหรับลูกค้าที่อัปเกรดโปรแกรมจาก INVOICE TINY v.1.3 เป็น INVOICE TINY v.1.4 
โดยต้องการใช้ข้อมูลต่อเนื่องจากที่เคยทำงานกับโปรแกรม INVOICE TINY v.1.3 จำเป็นต้องทำการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลก่อนนำมาใช้งานกับโปรแกรม INVOICE TINY v.1.4 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.) สร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับเก็บแฟ้มข้อมูล เพื่อใช้งานกับโปรแกรม INVOICE TINY v.1.4 แล้วทำสำเนาหรือคัดลอกแฟ้มข้อมูลเดิมที่ใช้กับโปรแกรม INVOICE TINY v.1.3 มาเก็บในโฟลเดอร์ที่สร้างเตรียมไว้
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
2.) กรณีทำสำเนาแฟ้มข้อมูล ให้เปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล เป็น "raptiv20.sqlite" (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายฟันหนู)
Mobirise

3.) คลิกเมนูสตาร์ทของ Windows (โลโก้วินโดว์) และไปที่กลุ่มเมนูของ "RAPT" ใน Windows 10 หรือ "Start" > "All Programs" > "RAPT" > "INVOICE TINY 1.4"  ใน Windows 7 แล้วคลิกไอค่อนโปรแกรมปรับปรุงแฟ้มข้อมูลตัวล่าสุด "ปรับปรุงไฟล์ข้อมูล - 131339" (หากตัวเลขรุ่นต่ำกว่านี้ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม INVOICE TINY V.1.4 รุ่นล่าสุดมาติดตั้งใหม่ก่อน)

Mobirise
4.) เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง โดยคลิกที่ปุ่ม "เลือกแฟ้มข้อมูล" แล้วเลือกแฟ้มข้อมูลที่เตรียมไว้และทำการปรับปรุง แล้วรอจนการปรับปรุงเสร็จ เป็นการเสร็จขั้นตอนการปรับปรุงแฟ้มข้อมูล
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
5.) เปิดโปรแกรม INVOICE TINY V.1.4    แล้วเลือกแฟ้มข้อมูล "raptiv20.sqlite" ที่ได้ทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนก่อน 
Mobirise
Mobirise
Mobirise

© Copyright 2018 - All Rights Reserved
RAPHEE TECHNOLOGY CO., LTD.

Make a website - Click now