การอัปเกรด INVOICE TINY เป็น INVOICE TINY +

สำหรับลูกค้าที่อัปเกรดโปรแกรมจาก INVOICE TINY เป็น INVOICE TINY +
โดยต้องการใช้ข้อมูลต่อเนื่องจากที่เคยทำงานกับโปรแกรม INVOICE TINY จำเป็นต้องทำการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลก่อนนำมาใช้งานกับโปรแกรม INVOICE TINY + ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.) สร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับเก็บแฟ้มข้อมูล เพื่อใช้งานกับโปรแกรม INVOICE TINY + แล้วคัดลอกแฟ้มข้อมูลเดิมที่ใช้กับโปรแกรม INVOICE TINY มาเก็บในโฟลเดอร์ที่สร้างเตรียมไว้
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
2.) เปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล จาก "raptiv20.sqlite" เป็น "raptiv30.sqlite" (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายฟันหนู)
Mobirise
3.) คลิกเมนูของ Windows เปิดโปรแกรมปรับปรุงแฟ้มข้อมูลของ INVOICE TINY PLUS
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
4.) เปิดโปรแกรม INVOICE TINY +    แล้วเลือกแฟ้มข้อมูล "raptiv30.sqlite" ที่ได้ทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้โปรแกรม INVOICE TINY + ทำงานต่อเนื่องจากข้อมูลเดิมที่เคยใช้กับโปรแกรม INVOICE TINY 
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

ชมคลิปวีดีโอ "การอัปเกรด INVOICE TINY เป็น INVOICE TINY PLUS"

ขั้นตอนการอัปเกรด INVOICE TINY V.1.3 เป็น INVOICE TINY V.1.4  คลิกที่นี่


© Copyright 2018 - All Rights Reserved
RAPHEE TECHNOLOGY CO., LTD.

Designed with Mobirise - Visit site